Działalność
Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek
gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników: książki naukowe i popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci również w formie audiobooków.

Gromadzi i na bieżąco uzupełnia księgozbiór z zakresu:Biblioteka gromadzi i udostępnia regionalia - zbiór dokumentujący przeszłość i obecne czasy Gminy Pomiechówek i okolic.

Gromadząc zbiory o charakterze uniwersalnym Biblioteka uwzględnia:

Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek
 jako instytucja upowszechniania kultury, poza działalnością ściśle związaną z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych, prowadzi działalność kulturalną związaną z popularyzacją książki i czytelnictwa. Organizujemy spotkania autorskie, konkursy, rajdy rowerowe „Odjazdowy Bibliotekarz”

Współpracujemy z lokalnymi instytucjami kultury, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami.

Realizujemy projekty kulturalne finansowane ze źródeł pozabudżetowych. 


 
Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2020 roku:
 


Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2019 roku:
 
Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2018 roku:


Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2017 roku:


Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2016 roku:Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2015 roku:  Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2014 roku:

Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2013 roku:
Biblioteka w Pomiechówku prenumeruje 19 tytułów czasopism
.


Prenumerata obejmuje:
Znajdziecie u nas poniższe tytuły w wersji papierowej:


Filia Biblioteki w Kosewie ma w swojej ofercie 9 tytułów czasopism w wersji papierowej: