Podsumowanie Projektu "Bibliotek@ w sieci"

Od stycznia do czerwca br. Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka” Akademii Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek realizowała projekt pn. „Bibliotek@ w sieci” .
Projekt był skierowany do uczniów w wieku 10-13 lat z gminnych szkół podstawowych . Obejmował cykl warsztatów dziennikarskich.
Celem głównym projektu było zainteresowanie dzieci czytelnictwem poprzez aktywne, twórcze działania. Celem szczegółowym projektu było rozwój umiejętności pisarskich, poszerzenie zdolności obserwacji świata i jego opisu.
Dzięki udziałowi w projekcie biblioteka stworzyła stronę internetową:
www.biblioteka-pomiechowek.pl .
Warsztaty zainaugurowało spotkanie z redaktorem naczelnym Tygodnika Nowodworskiego Mają Zakaszewską, która opowiedziała dzieciom jak powstaje gazeta. Uczestnicy sami projektowali przykładową stronę.
Na kolejnych zajęciach młodzież poznawała rodzaje literackie jakimi posługują się dziennikarze, a także dzięki uprzejmości pani fotograf oraz redaktora miesięcznika Przyjaciel Pies Żanety Żmudy- Koziny wzięła udział w warsztatach fotograficznych.
Duża atrakcją, ale i wyzwaniem było przeprowadzenie wywiadu z aktorką Teatru Powszechnego Katarzyną Marią Zielińską.
Uwieńczeniem warsztatów było odwiedzenie redakcji Gazety Wyborczej. Dzieci najbardziej zaskoczyła praca w przestrzeni open space. Pan przewodnik Marcin oprowadził wycieczkę po redakcji opowiadając o historii gazety, charakterze pracy dziennikarzy, nakładzie, ciekawostkach.
Miejmy nadzieję, że młodzi dziennikarze będą dalej rozwijać swoje zdolności literackie, a warsztaty przyniosły im sporo frajdy i wiedzy.
Dzięki projektowi do biblioteki zapisały się nowe dzieci, a także członkowie ich rodzin.
Jak widać Pomiechowska biblioteka poza bieżącym powiększaniem księgozbioru, stale rozszerza swoja działalność, starając się, aby jej oferta była ciekawa,  zachęcająca do czytelnictwa i czynnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach.