BIBLIOTEK@ W SIECI

"Bibliotek@ w sieci" to projekt realizowany przez bibliotekę dzieki dofinansowaniu otrzymanemu w konkursie grantowym "Aktywna Biblioteka" Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
Wysokość dofinansowania wynosi 5 000 zł. Celem głównym projektu jest zainteresowanie dzieci czytelnictwem poprzez zaproszenie do twórczego działania - aktywny udział w cyklu warsztatów dziennikarskich i stworzenie wirtualnej gazety bibliotecznej. Celem szczegółowym jest stworzenie strony internetowej Biblioteki, która będzie pełnić rolę wirtualnej gazety dla osób uczestniczących w projekcie, jak również platformy wymiary opinii, doświadczeń i spostrzeżeń związanych z czytelnictwem i społecznością lokalną.
Warsztaty dziennikarskie pozwolą uczestniczącym w projekcie dzieciom, młodzieży w wieku 10 -13 lat na poszerzenie zdolności obserwacji otaczającego świata i rozwój umiejętności pisarskich oraz korzystanie
z nowoczesnych technologii medialnych. W ramach projektu planujemy spotkania z ciekawymi ludźmi naszej gminy i umieszczanie relacji na mającej powstać stronie internetowej biblioteki. Chcemy też, aby uczestnicy warsztatów mieli możliwość spotkania się z profesjonalnymi dziennikarzami lokalnymi, ale także poprzez wizytę studyjną w redakcji gazety ogólnopolskiej poznali warsztat i warunki pracy dużej redakcji.