KRASZEWSKI. Komputery dla bibliotekCelem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.
Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

W ramach programu ”Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2012”  Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w wysokości 10 000 zł.

Kupiliśmy 4 zestawy komputerów stacjonarnych oraz program antywirusowy na 36 miesięcy. Komputery (3 zestawy) służą do użytku czytelników, 1 przeznaczony jest dla pracowników i służy do prac bibliotecznych.