AKADEMIA ORANGE

 „Orange dla Bibliotek”

Celem programu Orange dla Bibliotek jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi a także wzmocnienie roli bibliotek w życiu społecznym i oświatowym lokalnych społeczności, a w szczególności na wsiach i w małych miastach, poprzez zapewnienie im szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Nasza Biblioteka uczestniczy w programie od początku tj. od 2010 r. Dzięki wsparciu Fundacji Orange nasi czytelnicy mają możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego INTERNETU we wszystkich placówkach bibliotecznych.

Wysokość otrzymanej refundacji z Fundacji Orange.