"AKTYWNA BIBLIOTEKA" Akademii Rozwoju Filantropii

          

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest organizatorem Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Udział w Konkursie jest dla bibliotek szansą na zrealizowanie projektów odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności oraz wprowadzenie pozytywnych zmian w swoim środowisku. Dzięki grantom biblioteki z małych miast i wsi przekształcają się w ośrodki dostępu do kultury, wiedzy i nowych umiejętności.