Program Rozwoju Bibliotek

     

"Program Rozwoju Bibliotek" jest partnerskim programem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,  który realizowany jest przez  Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Program jest przedsięwzięciem, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.
Biblioteka nasza przystąpiła w 2011 r. do II edycji programu, który trwał rok.  Dzięki udziałowi w projekcie otrzymaliśmy: